X

French

Faites un clic droit puis traduit en Français pour traduire.

X

English

Right click and then click translate to English.

X

Deutsch

Rechten Maustaste klicken Sie übersetzen auf Deutsch.

Your cart is empty

De SecretF is een extract van blauwe bessen. Het zit in de basis van de VooDoo+ boilie en zit tevens in de VooDoo+ Stickmix. Blauwe bessen zijn gekend om hun rijkdom aan antioxidanten, positieve invloed op de bloeddruk en onstekingsremmer. Max.% te verwerken: 1%-4%

PRIJS: € 39,99

AANTAL


Foto's